Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ...

Bình chọn:
3.2 trên 13 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 7.

Đề bài

Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ...

Lời giải chi tiết

- Hình 16.1 A: 1. Miệng; 2. Đai sinh dục; 3. Hậu môn

- Hình 16.1 B: 1. Miệng; 2. Vòng tơ; 3. Lỗ sinh dục cái; 4. Đai sinh dục; 5. Lỗ sinh dục đực 

- Hình 16.1 C. 1. Vòng tơ  2. Đốt 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.