Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ...


Đề bài

Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ...

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Giun đất

Lời giải chi tiết

- Hình 16.1 A: 1. Miệng; 2. Đai sinh dục; 3. Hậu môn

- Hình 16.1 B: 1. Miệng; 2. Vòng tơ; 3. Lỗ sinh dục cái; 4. Đai sinh dục; 5. Lỗ sinh dục đực 

- Hình 16.1 C. 1. Vòng tơ 2. Đốt 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 59 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay