Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Bình chọn:
3.8 trên 41 phiếu

Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Về kinh tế : Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ năm 1870 trở đi. Pháp phải nhường vị trí này cho Đức và tụt xuống hàng thứ tư thế giới.
Tuy nhiên, tư bản Pháp vẫn phát triển mạnh, nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt. luyện kim, chế tạo ô tô,... Nhiều công ti độc quyền ra đời chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Pháp xuất khẩu tư bản, chủ yếu cho các nước tư bản chậm tiến vay với lãi suất rất cao, nên Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi".

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu