Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới


Đề bài

Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Giai đoạn 1990 – 1996:mức tăng trưởng của các nước không ổn định và có sự chênh lệch.

+ Các nước có tốc độ tăng trưởng tăng lên là: Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam; trong đó Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh nhất (tăng 4,2%).

+ Các nước có tốc độ tăng trưởng giảm là: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, đặc biệt là Thái Lan (giảm 5,3%).

-  Năm 1998, nhiều quốc gia có tốc độ tăng trưởng ở mức âm: In-đô-nê-xi-a (-13,2%), Ma-lai-xi-a (-7,4%) , Thái Lan (-10,8%), Phi-lip-pin (-0,6%).

- Giai đoạn 1998 – 2002: Các nước đều có mức tăng trưởng đi lên và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.

+ Các nước đạt mức tăng trưởng dưới 6%/năm (In-đô-nê- xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan).

+ Các nước đạt trên 6%/năm (Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po).

- So với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (thập niên 90 là 3% năm) thìmức tăng trưởng bình quân của một số nước Đông Nam Á cao hơn.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 99 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.