Câu 57 trang 222 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Một chất điểm chuyển động có phương trình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một chất điểm chuyển động có phương trình \(S = {t^3} - 3{t^2} - 9t + 2,\) ở đó, t > 0, t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m)

LG a

Tính vận tốc tại thời điểm t = 2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
v(t)=s'(t) = 3{t^2} - 6t - 9\\
a(t)=s" (t)= 6t - 6
\end{array}\)

Vận tốc tại thời điểm t = 2 là : v = s’(2) = -9 m/s

LG b

Tính gia tốc tại thời điểm t = 3

Lời giải chi tiết:

Gia tốc tại thời điểm t = 3 là : a = s”(3) = 12 m/s2

LG c

Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc bằng 0

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
v(t) = s'(t) = 0 \\\Leftrightarrow 3{t^2} - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 3\\
a\left( 3 \right) = s"\left( 3 \right) = 12\,m/{s^2}
\end{array}\)

LG d

Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bằng 0.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
a (t)= s"(t) = 0 \\\Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1\\
v\left( 1 \right) = s'\left( 1 \right) = - 12\,m/s
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.