Câu 57 trang 222 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Một chất điểm chuyển động có phương trình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một chất điểm chuyển động có phương trình \(S = {t^3} - 3{t^2} - 9t + 2,\) ở đó, t > 0, t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m)

LG a

Tính vận tốc tại thời điểm t = 2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
v(t)=s'(t) = 3{t^2} - 6t - 9\\
a(t)=s" (t)= 6t - 6
\end{array}\)

Vận tốc tại thời điểm t = 2 là : v = s’(2) = -9 m/s

LG b

Tính gia tốc tại thời điểm t = 3

Lời giải chi tiết:

Gia tốc tại thời điểm t = 3 là : a = s”(3) = 12 m/s2

LG c

Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc bằng 0

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
v(t) = s'(t) = 0 \\\Leftrightarrow 3{t^2} - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 3\\
a\left( 3 \right) = s"\left( 3 \right) = 12\,m/{s^2}
\end{array}\)

LG d

Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bằng 0.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
a (t)= s"(t) = 0 \\\Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1\\
v\left( 1 \right) = s'\left( 1 \right) = - 12\,m/s
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí