Câu 57 trang 222 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Một chất điểm chuyển động có phương trình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một chất điểm chuyển động có phương trình \(S = {t^3} - 3{t^2} - 9t + 2,\) ở đó, t > 0, t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m)

LG a

Tính vận tốc tại thời điểm t = 2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
v(t)=s'(t) = 3{t^2} - 6t - 9\\
a(t)=s" (t)= 6t - 6
\end{array}\)

Vận tốc tại thời điểm t = 2 là : v = s’(2) = -9 m/s

LG b

Tính gia tốc tại thời điểm t = 3

Lời giải chi tiết:

Gia tốc tại thời điểm t = 3 là : a = s”(3) = 12 m/s2

LG c

Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc bằng 0

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
v(t) = s'(t) = 0 \\\Leftrightarrow 3{t^2} - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 3\\
a\left( 3 \right) = s"\left( 3 \right) = 12\,m/{s^2}
\end{array}\)

LG d

Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bằng 0.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
a (t)= s"(t) = 0 \\\Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1\\
v\left( 1 \right) = s'\left( 1 \right) = - 12\,m/s
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài