Câu 49 trang 220 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

LG a

\(y = {{{x^4}} \over 2} + {{5{x^3}} \over 3} - \sqrt {2x}  + 1\)

Giải chi tiết:

\(y' = 2{x^3} + 5{x^2} - {1 \over {\sqrt {2x} }}\)

LG b

\(y = {{{x^2} + 3x - {a^2}} \over {x - 1}}\) (a là hằng số)

Giải chi tiết:

\(y' = {{\left( {2x + 3} \right)\left( {x - 1} \right) - \left( {{x^2} + 3x - {a^2}} \right)} \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = {{{x^2} - 2x + {a^2} - 3} \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\)

LG c

 \(y = \left( {2 - {x^2}} \right)\cos x + 2x\sin x\)

Giải chi tiết:

 \(y' =  - 2x\cos x - \left( {2 - {x^2}} \right)\sin x + 2\sin x + 2x\cos x \)

     \(= {x^2}\sin x\)

LG d

\(y = {\tan ^2}x + \tan {x^2}\)

Giải chi tiết:

\(y' = 2\tan x\left( {1 + {{\tan }^2}x} \right) + 2x\left( {1 + {{\tan }^2}{x^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí