Câu 30 trang 121 SGK Đại số 10 nâng cao


Tìm các giá trị của m để mỗi hệ bất phương trình sau có nghiệm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của m để mỗi hệ bất phương trình sau có nghiệm

LG a

\(\left\{ \matrix{
3x - 2 > - 4x + 5 \hfill \cr 
3x + m + 2 < 0 \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Giải từng bpt có trong hệ, tìm điều kiện để hệ có nghiệm nghĩa là tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ giao nhau được.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
3x - 2 > - 4x + 5 \hfill \cr 
3x + m + 2 < 0 \hfill \cr} \right. \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3x + 4x > 5 + 2\\
3x < - m - 2
\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
7x > 7\\
3x < - m - 2
\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x > 1 \hfill \cr 
x < - {{m + 2} \over 3} \hfill \cr} \right.\)

Hệ bất phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi:

\( - {{m + 2} \over 3} > 1\) \( \Leftrightarrow m + 2 <  - 3 \Leftrightarrow m <  - 5\) 

Khi đó tập nghiệm \(S = (1, - {{m + 2} \over 3})\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\left\{ \matrix{
x - 2 \le 0 \hfill \cr 
m + x > 1 \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
x - 2 \le 0 \hfill \cr 
m + x > 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \le 2 \hfill \cr 
x > 1 - m \hfill \cr} \right.\)

Hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi \(1- m < 2 ⇔ m > -1\)

Khi đó, tập nghiệm \(S = (1 – m; 2]\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.