Câu 19 trang 67 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tính hệ số

Bài 19. Tính hệ số của \({x^7}\) trong khai triển  \({\left( {1 + x} \right)^{11}}\)

Giải:

\({\left( {1 + x} \right)^{11}} = \sum\limits_{k = 0}^{11} {C_{11}^k{x^k}{{.1}^{11 - k}}} \)

Hệ số \({x^7}\) trong khai triển  \({\left( {1 + x} \right)^{11}}\text{ là }\,C_{11}^7 = 330.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu