Câu 18 trang 67 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Tính hệ số

Bài 18. Tính hệ số của \({x^5}{y^8}\) trong khai triển  \({\left( {x + y} \right)^{13}}\)

Giải:

Ta có:

\({\left( {x + y} \right)^{13}} = \sum\limits_{k = 0}^{13} {C_{13}^k{x^{13 - k}}{y^k}} \)

Số hạng chứa \({x^5}{y^8}\) ứng với \(k = 8\) đó là  \(C_{13}^8{x^5}{y^8}.\)

Vậy hệ số của  \({x^5}{y^8}\,\text{ là }\,C_{13}^8 = 1287\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu