Câu 16 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong nhóm tham gia đồng diễn thể dục. Trong 5 em được chọn, yêu cầu không có quá một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Đề bài

Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong nhóm tham gia đồng diễn thể dục. Trong 5 em được chọn, yêu cầu không có quá một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong 5 em có không quá 1 em nữ nghĩa là không có em nữ nào hoặc chỉ có 1 em nữ.

Lời giải chi tiết

TH1: Chọn 5 em mà không có em nữ nào.

Số cách chọn 5 em toàn nam là \(C_7^5.\)

TH2: Chọn 5 em mà chỉ có 1 em nữ.

Số cách chọn 4 nam và 1 nữ là  \(C_7^4.C_3^1\)

Vậy đáp số bài toán là: \(C_7^5 + C_7^4.C_3^1 = 126.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí