Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Câu 5 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đối với thứ tự giữa các đội trong một giải bóng đá có 5 đội bóng ? (Giả sử rằng không có hai đội nào có điểm trùng nhau).

Xem chi tiết
Câu 6 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 6 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giả sử có 8 vận động viên tham gia chạy thi. Nếu không kể trường hợp có hai vận động viên về đích cùng một lúc thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với các vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ ba ?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 7 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm n điểm. Hỏi :

Xem chi tiết
Câu 8 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 8 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong một Ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn 3 người vào ban thường vụ.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 9 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời. Hỏi bài thi đó có bao nhiêu phương án trả lời ?

Xem chi tiết
Câu 10 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 10 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số và chia hết cho 5 ?

Xem chi tiết
Câu 11 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 11 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét mạng đường nối các tỉnh A, B, C, D, E, F, G, trong đó số viết trên một cạch cho biết số con đường nối hai tỉnh nằm ở hai

Xem chi tiết
Câu 12 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 12 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét hồ sơ mạng điện ở hình 2.3 có 6 công tắc khác nhau, trong đó mỗi công tắc có 2 trạng thái đóng và mở.

Xem chi tiết
Câu 13 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 13 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có điểm bằng nhau.

Xem chi tiết
Câu 14 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 14 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có bốn giải : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi :

Xem chi tiết
Câu 15 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 15 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một tổ có 8 em nam và 2 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham dự cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Yêu cầu trong các em được chọn, phải có ít nhất một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Xem chi tiết
Câu 16 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 16 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong nhóm tham gia đồng diễn thể dục. Trong 5 em được chọn, yêu cầu không có quá một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Xem chi tiết


Gửi bài