Cách dùng giới từ với động từ bị động


Như đã nói, nếu nhân tố trung gian được đề cập nó sẽ có by đi trước: — Chủ động : Dufy painted this picture (Dufy đã vẽ bức tranh này )Bị động : This picture was painted by Dufy

A. Như đã nói, nếu nhân tố trung gian được đề cập nó sẽ có by đi trước :

— Chủ động : Dufy painted this picture

(Dufy đã vẽ bức tranh này )

Bị động : This picture was painted by Dufy

(Bức tranh này đã dược vẽ bởi Dufy.)

— Chủ động : What makes these holes ?

(Cái gì đã tạo ra lỗ chỗ như thế này ?)

Bị động : What are these holes made by ?

(Những cái lỗ chỗ này do đâu mà có ?)

Tuy nhiên, lưu ý rằng dạng bị động của các câu như :

Smoke filled the room (Khói tỏa ngập phòng.)

Paint covered the lock (Sơn bịt kín lỗ khóa.)

sẽ là :

The room was filled with smoke (Căn phòng ngập đầy khói.)

The lock was covered with paint (Lỗ khóa bị bị kín sđn.)

ở đây ta đang nói đến sự việc, chứ không phải tác nhân.

B. Khi tổ hợp động từ + giới từ + túc từ được đưa vào thể bị động, giới từ được giữ lại ngay sau động từ :

—  Chủ động : We niust write to him

(Chúng ta phải, viết thư cho anh ấy.)

Bị động , He must be written to

(Anh ấy phải được viết thư.)

—   Chủ động : You can play with these cubs quite safely

(Con có thể chơi với mấy con sư tử con này hoàn toàn an toàn.)

Bị động : These cubs car. be played with quite safely

(Những con sư tử này có thể được chơi với một cách hoàn toàn an toàn)

Với tổ hợp động từ + giới từ/trạng từ cũng tương tự :

— Chủ động : They threw away the old newspapers

(Họ ném các tờ bão cũ đi.)

Bị động : The old newspapers were thrown away (Các tờ báo cũ bị ném vứt đi.)

—  Chủ động : He looked after the children well

(Anh ấy trông nom lũ trẻ rất tốt)

Bị động : The children were well looked after (Lũ trẻ được trông nom tốt.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu