Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?


Đề bài

Các nước phát xít trong giai đoạn 1931 - 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 90 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những hoạt động xâm lược của các nước phát xít trong giai đoạn 1931 - 1937:

- Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau và tăng cường các hoạt động quân sự, gây chiến tranh xâm lược.

+ Từ năm 1937, Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

+ Phát xít I-ta-li-a tiến hành xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cô đánh bại Chính phủ Cộng hòa (1936-1939).

+ Sau khi xé bỏ Hòa ước Vécxai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu thành lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở châu Âu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 22 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.