Bài 9 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao


Có những pin điện hóa được tạo thành từ cặp oxi hóa - khử sau:

Đề bài

Có những pin điện hoá được tạo thành  từ cặp oxi hoá- khử sau:

a. \(P{b^{2 + }}/Pb\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

b. \(A{g^ + }/Ag\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

c. \(A{g^ + }/Ag\) và \(P{b^{2 + }}/Pb\)

Tính suất điện động chuẩn của mỗi pin điện hoá.

Biết rằng: \({\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 =  + 0,80V;{\rm E}_{P{b^{2 + }}/Pb}^0 =  - 0,13V;{\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 =  - 0,44V\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a.{\rm E}_{Pin\left( {Fe - Pb} \right)}^0 = {\rm E}_{P{b^{2 + }}/Pb}^0 - {\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 = - 0,13 - ( - 0,44) = + 0,31V. \cr 
& b.{\rm E}_{Pin\left( {Fe - Ag} \right)}^0 = {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 - {\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 = + 0,80 - ( - 0,44) = + 1,24V. \cr 
& c.{\rm E}_{Pin\left( {Pb - Ag} \right)}^0 = {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 - {\rm E}_{P{b^{2 + }}/Pb}^0 = + 0,80 - ( - 0,13) = + 0,93V. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài