Bài 9 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao


Có những pin điện hóa được tạo thành từ cặp oxi hóa - khử sau:

Đề bài

Có những pin điện hoá được tạo thành  từ cặp oxi hoá- khử sau:

a. \(P{b^{2 + }}/Pb\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

b. \(A{g^ + }/Ag\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

c. \(A{g^ + }/Ag\) và \(P{b^{2 + }}/Pb\)

Tính suất điện động chuẩn của mỗi pin điện hoá.

Biết rằng: \({\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 =  + 0,80V;{\rm E}_{P{b^{2 + }}/Pb}^0 =  - 0,13V;{\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 =  - 0,44V\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a.{\rm E}_{Pin\left( {Fe - Pb} \right)}^0 = {\rm E}_{P{b^{2 + }}/Pb}^0 - {\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 = - 0,13 - ( - 0,44) = + 0,31V. \cr 
& b.{\rm E}_{Pin\left( {Fe - Ag} \right)}^0 = {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 - {\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 = + 0,80 - ( - 0,44) = + 1,24V. \cr 
& c.{\rm E}_{Pin\left( {Pb - Ag} \right)}^0 = {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 - {\rm E}_{P{b^{2 + }}/Pb}^0 = + 0,80 - ( - 0,13) = + 0,93V. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD