Bài 28. Kim loại kiềm

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu
Bài 1 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nguyên tử của các kim loại trong nhóm 1A khác nhau về

Xem lời giải

Bài 2 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

Xem lời giải

Bài 3 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Kim loại Na ở nhiệt độ cao tác dụng với khí oxi khô và dư, tạo ra peoxit. Khi hợp chất này tác dụng với nước, thu được dung dịch natri hiđroxit. Người ta cũng có thể thu được dung dịch natri hiđroxit bằng cách cho kim loại natri tác dụng với nước. Viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 4 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa thấp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?

Xem lời giải

Bài 6 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và so sánh tính chất của những kim loại này với natri về những mặt sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Dựa vào khối lượng riêng của các kim loại kiềm (xem bảng 6.1) để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn. Có nhận xét gì về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiềm?

Xem lời giải