Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu
Bài 1 trang  180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 1 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1:1) cho sản phẩm

Xem chi tiết
Bài 2 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 2 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 180 SGK Hóa học lớp 9 nâng cao Bài 3 trang 180 SGK Hóa học lớp 9 nâng cao

Có 3 chất rắn là: Mg, Al2O3, Al. Hãy nhận biết mỗi chất đã cho bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 4 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 5 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Có các dung dịch AlCl3, HCl, NaOH, H2O và các dụng cụ cần thiết. Hãy điều chế và chứng minh tính lưỡng tính của Al2O3 và Al(OH)3. Viết phương trình hóa học.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 6 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,44 lít H2 (đktc). Hãy cho biết:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 7 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Xem chi tiết


Gửi bài