Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
Bài 1 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Biến đổi hóa học nào sau đây là do Al(OH)3 có tính axit?

Xem lời giải

Bài 2 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp là

Xem lời giải

Bài 3 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy tự chọn 2 hóa chất dùng làm thuốc thử nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Mg. Trình bày cách tiến hành thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 4 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy cho biết: a) Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Ca, Al và của các ion Na+, Ca2+, Al3+. b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này. c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Xem lời giải

Bài 5 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Dùng những thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau? a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na. b) Các dung dịch muối: NaCl, CaCl2, AlCl3. c) Các oxit: CaO, MgO, Al2O3. d) Các hiđroxit: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3.

Xem lời giải

Bài 6 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng hợp chất kép của những chất có thành phần như sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Có 4 lọ đựng riêng biệt các dung dịch: NaCl, CuSO4, HCl, NaOH.

Xem lời giải