Bài 45. Luyện tập

Bình chọn:
4.6 trên 100 phiếu
Bài 1 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Câu nào sau đây diễn đạt đúng vai trò của các chất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Kim loại trong cặp oxi hóa – khử nào sau đây có thể phản ứng với ion Ni2+ trong cặp Ni2+/Ni ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Trong phản ứng saucó bao nhiêu nguyên tử Fe bị oxi hóa và có bao nhiêu phân tử H2SO4 bị khử?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng hóa học xảy ra khi sắt, thép bị ăn mòn.

Xem lời giải

Bài 6 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao

Từ Fe, hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối FeSO4. Viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 7 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy dẫn ra cách nhận biết hỗn hợp chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 8 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao

Xác định công thức của oxit sắt

Xem lời giải

Bài 9 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao

Giải thích quá trình thí nghiệm và viết các phương trình hóa học

Xem lời giải