Bài 13. Peptit và protein

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 1 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Từ 3 α-amino axit X,Y,Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X,Y,Z? A.2 B.3 C.4 D.6

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 2 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 3 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một pentapeptit mạch hở ? Phân biệt các khái niệm oligopeptit, polipeptit và poliamit.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 4 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Viết công thức cấu tạo ,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 5 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 6 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 7 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Phân biệt các khái niệm: a) Peptit và protein; b) Protein đơn giản và protein phức tạp.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 8 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy phân biệt các dung dịch keo sau đây bằng phương pháp hóa học: nước xà phòng, hồ tinh bột , lòng trắng trứng.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 9 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin(hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phần tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).

Xem chi tiết
Bài 10 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao Bài 10 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein A thì được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của A là 50.000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Xem chi tiết


Gửi bài