Bài 13. Peptit và protein

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Từ 3 α-amino axit X,Y,Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X,Y,Z? A.2 B.3 C.4 D.6

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một pentapeptit mạch hở ? Phân biệt các khái niệm oligopeptit, polipeptit và poliamit.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Viết công thức cấu tạo ,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.

Xem lời giải

Bài 5 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Phân biệt các khái niệm: a) Peptit và protein; b) Protein đơn giản và protein phức tạp.

Xem lời giải

Bài 8 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy phân biệt các dung dịch keo sau đây bằng phương pháp hóa học: nước xà phòng, hồ tinh bột , lòng trắng trứng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin(hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phần tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).

Xem lời giải

Bài 10 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein A thì được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của A là 50.000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Xem lời giải