CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu
Bài 1 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy xếp từng công thức ở cột phải vào một trong các loại chất ở cột trái:

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy dùng công thức cấu tạo viết các phương trình phản ứng đã nêu.

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên A và B.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy chọn nhận định đúng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy phân biệt các khái niệm: lipit, chất béo, dầu (ăn), mỡ (ăn).

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Vì sao chất béo không tan trong nước mà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực?

Xem lời giải

Bài 5 trang 13 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy viết phương trình phản ứng của chất béo có công thức cấu tạo như sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 13 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Tính chỉ số axit của một chất béo, biết rằng để trung hòa 14 gam chất béo đó cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M.

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy chọn khái niệm đúng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa các “phân tử xà phòng” và các phân tử chất giặt rửa tổng hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy kể ra một vài loại quả hoặc cây và cách dùng chúng để giặt rửa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Chọn dự đoán đúng trong 2 dự đoán sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích

Xem lời giải

Bài 6 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích.

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay chủ yếu dựa vào:

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Vì sao trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon, ankan lại được đặt ở ô trung tâm?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất