Bài 19. Kim loại và hợp kim

Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu
Bài 1 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại

Xem lời giải

Bài 2 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại ?

Xem lời giải

Bài 3 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hoá học chung của kim loại?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Người ta nói rằng, những tính chất vật lí chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim chủ yếu là do những electron tự do trong kim loại gây ra. Đúng hay sai? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 5 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Hãy cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Vị trí của kim loại có tính khử mạnh nhất và vị trí của phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử hai nguyên tố này.

Xem lời giải

Bài 6 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Na, Mg, Ca, Fe và các ion của chúng

Xem lời giải

Bài 7 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau:

Xem lời giải

Bài 8 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Cho Cu tác dụng với dung dịch

Xem lời giải

Bài 9 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Có những trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 10 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Giải thích về sự thay đổi của khối lượng là Zn khi ngâm nó trong mỗi dung dịch sau:

Xem lời giải

Bài 11 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Có hai kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hóa đến số oxi hóa +2.

Xem lời giải

Bài 12 SGK trang 113 hóa học 12 nâng cao

Hai lá kim loại cùng chất, có khối lượng bằng nhau:

Xem lời giải