Chương 2. CACBOHIĐRAT

Bình chọn:
4.8 trên 53 phiếu
Câu 1 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 1 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Cho các dung dịch sau đây: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 32  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 3 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Cacbonhidrat là gì? Có mấy loại cacbonhidrat quan trọng? b, Nêu định nghĩa từng loại cacbonhidrat và lấy thí dụ minh họa.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 4 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Hãy viết công thức dạng mạch hở của glucozơ và nhận xét về nhóm chức của nó ( tên nhóm chức, số lượng, bậc nếu có). Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 5 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Viết phương trình của phản ứng sau (nếu có):

Xem chi tiết
Câu 6 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 6 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Cho 200ml dung dịch Glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch

Xem chi tiết
Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đun nóng dung dịch chứa 18g Glucozơ với một lượng

Xem chi tiết
Câu 8 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 8 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Cho lên men 1m3 nước rỉ đường , sau đó chưng cất thì được 60 lít cồn

Xem chi tiết
Câu 1 trang 38  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 1 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Trong phân tử disaccarit, số thứ tự C ở mỗi gốc monosaccarit

Xem chi tiết
Câu 2 trang 38  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt saccarozơ, mantozơ,etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 38  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 3 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

a,Hãy viết công thức cấu trúc của saccarozơ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ và fructozơ. Vì sao saccarozơ không có tính khử?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 38  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 4 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với (Cu{left( {OH} right)_2})( ở nhiệt độ thường và đun nóng),

Xem chi tiết
Câu 5 trang 39  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 5 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

Trình bày cách phân biệt các dung dịch hóa chất trong mỗi dãy sau bằng phương pháp hóa học:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 39  SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 6 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

Thủy phân hoàn toàn 34,2 g saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu được. Tính khối lượng Ag kết tủa.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 1 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giữa tinh bột, saccarozơ, glucozơ có điểm chung là: A. Chúng thuộc loại cacbonhiđrat

Xem chi tiết
Câu 2 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 2 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Nêu những đặc điểm cấu trúc của amilozơ, amilopectin và sự liên quan giữa cấu trúc với tính chất hóa học của tinh bột.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 4 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải thích hiện tượng sau : a, khi ăn cơm, nếu nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Từ 10kg gạo nếp chứa 80% tinh bột, khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít ancol etylic nguyên chất? Biết rằng hiệu suất của quá trình lên men là 80% và ancol etylic có khối lượng riêng D=0,789 g/ml

Xem chi tiết
Câu 1 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao Câu 1 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao

Xenlulozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài