CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA 12 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 1 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch bằng cách nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng của nhân loại trong hiện tại và tương lai như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy kể 3 thí dụ về 3 loại vật liệu hóa học được dùng trong đời sống và sản xuất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. Biết hiệu suất của quá trình là 80%

Xem lời giải

Bài 7 Trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol-fomanđehit (novolac)

Xem lời giải

Bài 1 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Cách bảo quản thực phẩm (thịt,cá,…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Sau khi bón phân đạm hoặc phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng cho một số loại rau, quả, thời hạn tối thiểu thu hoạch để sử dụng bảo đảm an toàn thường là :

Xem lời giải

Bài 4 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy lấy dẫn chứng, chứng tỏ rằng có thể sản xuất được các chất hóa học có tác dụng bảo vệ và phát triển cây lương thực.

Xem lời giải

Bài 5 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Xem lời giải

Bài 6 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên

Xem lời giải

Bài 7 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%

Xem lời giải

Bài 1 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao

Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

Xem lời giải

Bài 2 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao

Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao

Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 4 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao

Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong phòng thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao

Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao

Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị vỡ, ta cần dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rồi gom lại. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất