Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bình chọn:
4.9 trên 96 phiếu
Bài 1 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Chất nào sau đây không bị phân hủy khi nung nóng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Theo thuyết Bron-stet, ion nào sau đây (trong dung dịch) có tính lưỡng tính?

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước có tính cứng tạm thời?

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Bài 4 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 5 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho các chất:

Xem lời giải

Bài 6 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

a) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O. Bằng cách nào để phân biệt được các chất, nếu ta chỉ dùng nước và dung dịch axit clohiđric ? b) Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt là NaCl, CaCl2 và MgCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất (có đủ dụng cụ và những hóa chất cần thiết).

Xem lời giải

Bài 7 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Trong tự nhiên,các nguyên tố canxi và magie có trong quặng đôlômit: CaCO3.MgCO3.Từ quặng này, hãy trình bày phương pháp hóa học điều chế:

Xem lời giải

Bài 8 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ( xem phần tư liệu). Hãy xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

Xem lời giải

Bài 9 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 tác dụng với 2 lít dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 0,02 mol/l thu được 1g chất kết tủa.

Xem lời giải

Bài 10 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Có 3 cốc đựng lần lượt: nước mưa, nước có tính cứng tạm thời, nước có tính cứng vĩnh cửu. Hãy nhận biết nước đựng trong mỗi cốc bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 11 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cần bao nhiêu gam Na2CO3 vừa đủ để làm mềm một lượng nước cứng, biết lượng CaSO4 có trong lượng nước cứng trên là 6.10-5 mol.

Xem lời giải

Bài 12 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Tính tổng khối lượng theo mg/lít của các ion Ca2+ và Mg2+ có trong một loại nước tự nhiên. Biết rằng trong nước này có chứa đồng thời các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 và CaSO4 với khối lượng tương ứng là 112,5mg/l, 11,9mg/l và 54,5mg/l.

Xem lời giải