Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Bài 1 trang 89 SGK hóa học 12 nâng cao.

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 2 SGK trang 89 hóa học lớp 12 nâng cao.

Chọn khái niệm đúng:

Xem lời giải

Bài 3 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Hãy phân biệt các ví dụ sau và cho ví dụ minh họa: a) polime thiên nhiên, polime tổng hợp, polime bán tổng hợp. b) polime có cấu trúc điều hòa và cấu trúc không điều hòa. c) polime mạch phân nhánh và polime mạng không gian.

Xem lời giải

Bài 4 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Hãy so sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng (định nghĩa, cấu tạo của monome và phân tử khối của polime so với monome). Lấy ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 5 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Giải thích các hiện tượng sau: a) polime không bay hơi được. b) polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định. c) nhiều polime không tan hoặc khó tan trong các dung môi thông thường.

Xem lời giải

Bài 6 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Viết phương trình phản ứng polime hóa các monome sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

Xem lời giải

Bài 7 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Cho biết các monome dùng để điều chế các polime sau:

Xem lời giải

Bài 8 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Hệ số polime hóa là gì? Vì sao phải dùng hệ số polime hóa trung bình?

Xem lời giải

Bài 1 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là:

Xem lời giải

Bài 2 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

a) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán. b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Xem lời giải

Bài 3 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng từ metan điều chế ra: vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitrin và metyl acrylat

Xem lời giải

Bài 4 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen-ađipamit)

Xem lời giải

Bài 5 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

Một loại cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua-S-S, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

Xem lời giải

Bài 1 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Điền vào ô trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai:

Xem lời giải

Bài 2 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau đây?

Xem lời giải

Bài 3 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Thế nào là chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau:

Xem lời giải

Bài 4 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

a) Phân tử polime có những dạng mạch nào? Lấy ví dụ. b) Vì sao amilozơ tan được một lượng đáng kể trong nước còn amilopectin và xenlulozơ thì không?

Xem lời giải

Bài 5 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

a) Cho ví dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ. b) Cho ví dụ về các phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch polime.

Xem lời giải

Bài 6 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Để sản xuất clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Polime thu được ( có tên là peclorovinyl) chứa 66,7% clo. Giả thiết hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng. a) Hãy tính xem trung bình cứ mấy mắt xích trong phân tử PVC thì có một mắt xích bị clo hóa. b) Viết công thức cấu tạo một đoạn phân tử peclorovinyl đã cho ở trên.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất