Bài 7 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao


Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính hàm lượng khí đó trong không khí, coi hiệu suất phản ứng là 100%

Đề bài

Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau :

Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen.

a) Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây :

A.H2S                 B.CO2                 C.SO2               D.NH3

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính hàm lượng khí đó trong không khí, coi hiệu suất phản ứng là 100%.

c) Hãy xét xem sự nhiễm bẩn không khí trên có vượt mức cho phép không? Nếu biết hàm lượng cho phép là 0,01 mg/l.

Lời giải chi tiết

a) Hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí có H2S.

b) Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& Pb{(N{O_3})_2} + {H_2}S \to PbS \downarrow + 2HN{O_3}. \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;34(g) \to 239(g) \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,?\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,  \leftarrow \,\,0,3585\,\,mg \cr} \) 

Khối lượng H2S có trong không khí: \({m_{{H_2}S}} = {{0,3585.34} \over {239}} = 0,051\,\,mg.\)

Nồng độ H2S trong không khí là: \({{0,051} \over 2} = 0,0255\,mg/l.\)

 c) Sự nhiễm bẩn H2S vượt mức cho phép vì hàm lượng cho phép 0,01 mg/l.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài