Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bình chọn:
4.1 trên 28 phiếu
Bài 1 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch bằng cách nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng của nhân loại trong hiện tại và tương lai như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy kể 3 thí dụ về 3 loại vật liệu hóa học được dùng trong đời sống và sản xuất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. Biết hiệu suất của quá trình là 80%

Xem lời giải

Bài 7 Trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol-fomanđehit (novolac)

Xem lời giải