CHƯƠNG 7. CROM-SẮT-ĐỒNG

Bình chọn:
4.9 trên 101 phiếu
Bài 1 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy trình bày những hiểu biết về: a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn; b) Cấu hình electron nguyên tử của crom; c) Khả năng tạo thành các số oxi hóa của crom

Xem lời giải

Bài 2 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom. Viết phương trình hóa học minh họa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Cho phản ứng:

Xem lời giải

Bài 4 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy cho biết trong trường hợp này có bao nhiêu mol niken ứng với 1 mol crom

Xem lời giải

Bài 1 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II); Cr(III) và Cr(VI) ? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Xem lời giải

Bài 2 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao

Người ta có thể điều chế Cr(III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao:

Xem lời giải

Bài 4 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử (dạng phân tử và ion rút gọn) giữa kali đicromat và natri sunfua khi có mặt axit sunfuric. Biết rằng trong phản ứng này có sự biến đổi số oxi hóa như sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao

Qua các phản ứng hóa học trên, hãy cho kết luận về tính chất hóa học của muối Cr(III)

Xem lời giải

Bài 1 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính chất hóa học cơ bản của sắt ( dẫn ra những phản ứng minh họa, viết phương trình hóa học)

Xem lời giải

Bài 2 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao

Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl. Lập luận về các trường hợp có thể xảy ra và viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 3 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy dùng hai thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được các kim loại sau: Al; Fe; Mg; Ag. Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 4 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H2O trong nước , được 500 ml dung dịch.

Xem lời giải

Bài 1 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt(II) là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt(II) là oxit bazơ, các hidroxit sắt (II) là bazơ(viết phương trình hóa học).

Xem lời giải

Bài 3 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa hoc sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao

Viết phương trình dạng ion rút gọn. cho biết vai trò của ion Fe2+ và ion?

Xem lời giải

Bài 1 trang 208 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy ghép mỗi chữ cái ở cột trái với một số ở cột phải sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất