Bài 25. Luyện tập sự điện phân - sự ăn mòn kim loại - điều chế kim loại

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Bài 1 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân dung dịch

Xem lời giải

Bài 2 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải

Bài 3 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

Xem lời giải

Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Điều chế Mg, Cu, K từ các chất đã cho. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học.

Xem lời giải

Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

Xem lời giải

Bài 6 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam và 14,9 gam KCl ( có màng ngăn và điện cực trơ ). a. Trình bày sơ đồ và phương trình hóa học của phản ứng điện phân có thể xảy ra. b. Hãy cho biết chất nào còn lại trong dung dịch điện phân. Biết thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện là 5,1A c. Hãy xác định nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân. Biết rằng dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200 ml.

Xem lời giải

Bài 7 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Thực hiện sự điện phân dung dịch

Xem lời giải