Bài 46. Luyện tập

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Bài 1 trang 225 SGK hóa học 12 nâng cao

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất kim loại ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 225 SGK hóa học 12 nâng cao

Phản ứng sau có tỉ lệ số mol ion chất khử : số mol ion chất oxi hóa là

Xem lời giải

Bài 3 trang 225 SGK hóa học 12 nâng cao

Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử HCl bị oxi hóa?

Xem lời giải

Bài 4 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Nêu những điều kiện để chì tác dụng với:

Xem lời giải

Bài 5 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Tại sao chúng không được xếp vào nhóm những kim loại chuyển tiếp ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Sau phản ứng, lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, khối lượng lá kẽm bằng bao nhiêu (giả sử toàn bộ kim loại tạo thành bám vào kẽm)?

Xem lời giải

Bài 7 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và so sánh V1 với V2

Xem lời giải

Bài 8 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và xác định kim loại X

Xem lời giải

Bài 9 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là bao nhiêu?

Xem lời giải