Chương 3. AMIN. AMINO AXIT. PROTEIN

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Bài 1 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao

Khái niệm “ bậc” của amin khác với khái niệm “ bậc “ của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân , chỉ rõ bậc của các amin có cùng công thức phân tử sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

a) Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử C trong phân tử?

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đựng anilin. b) Khử mùi tanh của cá trước khi nấu . Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là của hỗn hợp các amin ( nhiều nhất là trimetylamin)và một số chất khác.

Xem lời giải

Bài 8 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao

Khi chưng cất nhựa than đá, người ta được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen(dung dịch A) . Sục khí hidro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu được 1,295 gam kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100ml dung dịch A và lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2% . Tính nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch A.

Xem lời giải

Câu 1 trang 66 SGK Hóa 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 66 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất...

Xem lời giải

Câu 3 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Amino axit là gì? Viết công thức cấu tạo và tên gọi

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa hai axit 2-aminopropanoic lần lượt với các chất sau

Xem lời giải

Câu 5 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo và cho biết đặc điểm chung về cấu tạo của các amino axit sau đây:

Xem lời giải

Câu 7 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Xem chi tiết

Câu 8 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 1,25, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 18,75g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ , rồi đem cô cạn thì được 17,3g muối.

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Từ 3 α-amino axit X,Y,Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X,Y,Z? A.2 B.3 C.4 D.6

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một pentapeptit mạch hở ? Phân biệt các khái niệm oligopeptit, polipeptit và poliamit.

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Viết công thức cấu tạo ,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất