Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu
Bài 1 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nguyên tử của các kim loại trong nhóm 1A khác nhau về

Xem lời giải

Bài 2 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

Xem lời giải

Bài 3 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Kim loại Na ở nhiệt độ cao tác dụng với khí oxi khô và dư, tạo ra peoxit. Khi hợp chất này tác dụng với nước, thu được dung dịch natri hiđroxit. Người ta cũng có thể thu được dung dịch natri hiđroxit bằng cách cho kim loại natri tác dụng với nước. Viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa thấp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?

Xem lời giải

Bài 6 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và so sánh tính chất của những kim loại này với natri về những mặt sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Dựa vào khối lượng riêng của các kim loại kiềm (xem bảng 6.1) để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn. Có nhận xét gì về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiềm?

Xem lời giải

Bài 1 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

Xem lời giải

Bài 2 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

Xem lời giải

Bài 3 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được dung dịch kiềm và

Xem lời giải

Bài 4 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 3,9 gam kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g/ml.

Xem lời giải

Bài 5 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 VÀ Na2CO3. Viết phương trình hóa học minh họa.

Xem lời giải

Bài 6 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nung 4,84 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Xem lời giải

Bài 1 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

So sánh nguyên tử canxi, nguyên tử kali có

Xem lời giải

Câu 2 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2 nóng chảy, quá trình nào xảy ra ở catot (cực âm)?

Xem lời giải

Bài 3 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Các đại lượng hoặc tính chất sau đây của các kim loại kiềm thổ biến đổi như thế nào khi điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng tăng dần ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố Ba, Be, Ca, Mg, Sr.

Xem lời giải

Bài 5 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Năng lượng ion hóa và thế điện cực chuẩn của các kim loại kiềm thổ liên quan như thế nào đến tính khử của kim loại này?

Xem lời giải

Bài 6 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được 6,11 lít khí H2 (250C và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất