Bài 6 SGK trang 126 hóa học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm: Ngâm một lá Zn nhỏ, tinh khiết trong dung dịch HCl thấy bọt khí

Hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm: Ngâm một lá \(Zn\) nhỏ, tinh khiết trong dung dịch \(HCl\) thấy bọt khí \({H_2}\) thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch \(CuS{O_4}\) thấy bọt khí \({H_2}\) thoát ra nhiều và nhanh hơn.

Giải:

Ngâm một lá \(Zn\) nhỏ, tinh khiết trong dung dịch \(HCl\) thì xảy ra phản ứng:

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

Bọt khí \(H_2\) thoát ra ít và chậm là do \(H_2\) sinh ra trên bề mặt lá kẽm nên gây cản trở phản ứng.

Nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch \(CuSO_4\) thấy bọt khí \(H_2\) thoát ra rất nhiều và nhanh hơn, \(Zn\) bị hoà tan nhanh do có sự ăn mòn điện hoá

 \(Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu \downarrow \)

Trong dung dịch \(HCl\), \(Zn\) là cực âm, \(Cu\) cực dương.

- Tại cực âm \(Zn\) bị oxi hoá

\(Zn\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} Z{n^{2 + }} + 2e\)

- Tại cực dương ion \({H^ + }\) bị khử: 

\(2{H^ + } + 2e\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} {H_2} \uparrow \)

Bọt khí thoát ra nhiều và liên tục ở cực dương.

loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan