Bài 4 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hóa chuẩn. Hãy chỉ ra những chỗ sai và sửa lại cho đúng.

Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hoá chuẩn. Hãy chỉ ra những chỗ sai và sửa lại cho đúng.

           a)                   b)                   c)                      d)

Cho biết: 

\(\eqalign{
& {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 = + 0,80V \cr
& {\rm E}_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 = + 0,34V \cr
& {\rm E}_{Z{n^{2 + }}/Zn}^0 = - 0,76V \cr} \)

Giải:

- Sơ đồ a đúng, suất điện động chuẩn ghi đúng

- Sơ đồ b vẽ sai, suất điện động chuẩn ghi đúng

- Sơ đồ c vẽ đúng, suất điện động chuẩn ghi sai

- Sơ đồ d vẽ sai, suất điện động chuẩn ghi đúng.

Sửa lại:

loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan