Bài 1 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao


a, Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa:

Đề bài

a, Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

 \(2Cr + 3C{u^{2 + }} \to2C{r^{3 + }} + 3Cu\)

\({{\rm E}^0}\) của pin điện hoá là:

A. \(0,40\;V\)

B. \(1,08\;V\)

C. \(1,25\;V\)

D. \(2.5\;V\)

Biết \({\rm E}_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 =  + 0,34V;{\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 =  - 0,74V\)

b. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

 \(2A{u^{3 + }} + 3Ni \to 2Au + 3N{i^{2 + }}\)

\({{\rm E}^0}\) của pin điện hoá là:

A. \(3,75\;V\)

B. \(2,25\;V\)

C. \(1,76\;V\)

D. \(1,25\;V\)

Lời giải chi tiết

a. Chọn B. \({\rm E}_{Pin}^0 = {\rm E}_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 - {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 = 0,34 - ( - 0,74) = 1,08V.\)

b. Chọn C. \({\rm E}_{Pin}^0 = {\rm E}_{A{u^{3 + }}/Au}^0 - {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 = 1,5 - ( - 0,26) = 1,76V.\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài