Bài 7 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Đề bài

Cho \(150{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(NaOH\,\,7M\) tác dụng với \(100{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(A{l_2}{(S{O_4})_3}\; 1M\). Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{NaOH}} = 0,15.7 = 1,05(mol); \cr 
& {n_{A{l_2}{O_3}}} = 0,1.1 = 0,1(mol) \cr 
& A{l_2}{(S{O_4})_3} + 6NaOH \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Al{(OH)_3}. \cr} \)

       \(0,1\)         \( \to\)  \( 0,6\)        \( \to\)    \( 0,3\)         \( \to \)   \(0,2\)

 \(Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]\)

      \(0,2\)      \( \to \)    \(0,2\)     \( \to \)    \(0,2\)

Dung dịch sau phản ứng gồm:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
N{a_2}S{O_4}:0,3(mol) \hfill \cr 
Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]:0,2(mol) \hfill \cr 
NaO{H_{dư}}:1,05 - (0,2 + 0,6) = 0,25(mol). \hfill \cr} \right. \cr 
& \Rightarrow {CM_{{{N{a_2}S{O_4}}}}} = {{0,3} \over {0,25}} = 1,2M;{CM_{{{Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]}}}} = {{0,2} \over {0,25}} = 0,8M;{CM_{{{NaOH}}}} = {{0,25} \over {0,25}} = 1M. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.