Bài 7 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Đề bài

Cho \(150{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(NaOH\,\,7M\) tác dụng với \(100{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(A{l_2}{(S{O_4})_3}\; 1M\). Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{NaOH}} = 0,15.7 = 1,05(mol); \cr 
& {n_{A{l_2}{O_3}}} = 0,1.1 = 0,1(mol) \cr 
& A{l_2}{(S{O_4})_3} + 6NaOH \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Al{(OH)_3}. \cr} \)

       \(0,1\)         \( \to\)  \( 0,6\)        \( \to\)    \( 0,3\)         \( \to \)   \(0,2\)

 \(Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]\)

      \(0,2\)      \( \to \)    \(0,2\)     \( \to \)    \(0,2\)

Dung dịch sau phản ứng gồm:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
N{a_2}S{O_4}:0,3(mol) \hfill \cr 
Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]:0,2(mol) \hfill \cr 
NaO{H_{dư}}:1,05 - (0,2 + 0,6) = 0,25(mol). \hfill \cr} \right. \cr 
& \Rightarrow {CM_{{{N{a_2}S{O_4}}}}} = {{0,3} \over {0,25}} = 1,2M;{CM_{{{Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]}}}} = {{0,2} \over {0,25}} = 0,8M;{CM_{{{NaOH}}}} = {{0,25} \over {0,25}} = 1M. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài