Bài 7 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Đề bài

Cho \(150{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(NaOH\,\,7M\) tác dụng với \(100{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(A{l_2}{(S{O_4})_3}\; 1M\). Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{NaOH}} = 0,15.7 = 1,05(mol); \cr 
& {n_{A{l_2}{O_3}}} = 0,1.1 = 0,1(mol) \cr 
& A{l_2}{(S{O_4})_3} + 6NaOH \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Al{(OH)_3}. \cr} \)

       \(0,1\)         \( \to\)  \( 0,6\)        \( \to\)    \( 0,3\)         \( \to \)   \(0,2\)

 \(Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]\)

      \(0,2\)      \( \to \)    \(0,2\)     \( \to \)    \(0,2\)

Dung dịch sau phản ứng gồm:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
N{a_2}S{O_4}:0,3(mol) \hfill \cr 
Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]:0,2(mol) \hfill \cr 
NaO{H_{dư}}:1,05 - (0,2 + 0,6) = 0,25(mol). \hfill \cr} \right. \cr 
& \Rightarrow {CM_{{{N{a_2}S{O_4}}}}} = {{0,3} \over {0,25}} = 1,2M;{CM_{{{Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]}}}} = {{0,2} \over {0,25}} = 0,8M;{CM_{{{NaOH}}}} = {{0,25} \over {0,25}} = 1M. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.