Bài 3 trang 180 SGK Hóa học lớp 9 nâng cao


Có 3 chất rắn là: Mg, Al2O3, Al. Hãy nhận biết mỗi chất đã cho bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Đề bài

Có 3 chất rắn là: \(Mg,{\rm{ }}A{l_2}{O_3},{\rm{ }}Al\). Hãy nhận biết mỗi chất đã cho bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Cho 3 mẫu thử vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch \(NaOH\).

+ Mẫu không tan là \(Mg\).

+ Mẫu tan và không sủi bọt khí là \(A{l_2}{O_3}\).

 \(A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right].\)

+ Mẫu tan và sủi bọt khí là \(Al\).

 \(2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right] + 3{H_2} \uparrow .\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD