Bài 4 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\;4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}. \cr 
& (2)\;A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr 
& (3)\;AlC{l_3} + 3NaO{H}_{đủ} \to Al{(OH)_3} \downarrow + 3NaCl. \cr 
& (4)\;Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr 
& (5)\;Al{(OH)_3} + KOH \to K\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)

\(\eqalign{
& (6)\;2Al{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O. \cr 
& (7)\;A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)

 loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD