Bài 6 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,44 lít H2 (đktc). Hãy cho biết:

Đề bài

Cho \(31,2\) gam hỗn hợp bột \(Al\) và \(A{l_2}{O_3}\) tác dụng với dung dịch \(NaOH\) dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được \(13,44\) lít \({H_2}\) (đktc). Hãy cho biết:

a) Các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

b) Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

c) Thể tích dung dịch \(NaOH\; 4M\) đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này người ta đã dùng dư \(10{\rm{ }}\;c{m^3}\) so với thể tích cần dùng).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{{H_2}}} = {{13,44} \over {22,4}} = 0,6(mol). \cr 
& 2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right] + 3{H_2} \uparrow (1) \cr} \)

 \(0,4\; \leftarrow \;\;0,4 \)     \(\leftarrow\)                                                    \( 0,6\)

 \(A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right](2)\)

\(\eqalign{
& b) \Rightarrow {m_{Al}} = 0,4.27 = 10,8(g); \cr 
& {m_{A{l_2}{O_3}}} = 31,2 - 10,8 = 20,4(g). \cr 
& \Rightarrow {n_{A{l_2}{O_3}}} = {{20,4} \over {102}} = 0,2(mol). \cr 
& \cr} \)

c)  \(A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right](2)\)

  \(0,2\)    \(\rightarrow\)  \(0,4\)  

 \({n_{NaOH}} =  0,4\;mol.\)

Số mol \(NaOH\) đã dùng là: \(0,4 + 0,4 = 0,8\).

Thể tích dung dịch \(NaOH\; 4M\) đã dùng là:

 \({V_{NaOH}}  = {{0,8} \over 4} = 0,2(l) = 200(ml).\)

Thể tích dung dịch \(NaOH\) thực dùng là: \({V_{NaOH}} = 200 + 10 = 210{\rm{ }}(c{m^3})\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài