Bài 2 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Đề bài

Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm?

A. \(AlC{l_3}\) và \(A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\)

B. \(Al{(N{O_3})_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\)

C. \(A{l_3}{(S{O_4})_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\)

D. \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\).

Lời giải chi tiết

Chọn D.

\(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\) có tính lưỡng tính. Do đó vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm.

\(\eqalign{
&  Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr 
& Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr 
& A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr 
& A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.