Bài 2 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm?

Đề bài

Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm?

A. \(AlC{l_3}\) và \(A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\)

B. \(Al{(N{O_3})_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\)

C. \(A{l_3}{(S{O_4})_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\)

D. \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\).

Lời giải chi tiết

Chọn D.

\(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\) có tính lưỡng tính. Do đó vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm.

\(\eqalign{
&  Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr 
& Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr 
& A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr 
& A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài