Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11. Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là

Đề bài

Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là

A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14

B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14

D. không xác định được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết Sự điện ly của nước Tại đây

Lời giải chi tiết

 Đáp án B

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11. Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11 Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11. Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11 Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11. Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11 Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11) Tính axit - bazơ Lời giải: - Dụng cụ: + Mặt kính đồng hồ...

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu