Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Đề bài

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Lời giải chi tiết

pH = -lg[H+]

Môi trường axit là môi trường trong đó:

[H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M => pH < 7

Môi trường trung tính là môi trường trong đó:

[H+] = [OH-] hay [H+] = 1,0.10-7M => pH = 7

Môi trường kiềm là môi trường trong đó:

[H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M => pH > 7

 Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu