Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11. Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Đề bài

Tính nồng độ H+, OHvà pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Lời giải chi tiết

HCl —> H+ + Cl-

0,10M       0,10M

Dung dịch HCl 0,10M có:

[H+] = 0,1M

pH = -log [H+] = 1,0 

[OH-] = 1,0.10-13/[H+] = 1,0.10-13M

NaOH —> Na+ + OH-

0,010M       0,010M

Dung dịch NaOH 0,010M có:

[OH-] = 0,01M

[H+] = 1,0.10-13/[OH-] = 10-12M

pH = -log [H+] =12

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu