Bài 44 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Chứng minh:

Đề bài

Chứng minh:

\({7 \over {16}}\ln \left( {3 + 2\sqrt 2 } \right) - 4\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) - {{25} \over 8}\ln \left( {\sqrt 2  - 1} \right) = 0\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
3 + 2\sqrt 2 = 2 + 2\sqrt 2 + 1\\
= {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} + 2\sqrt 2 + {1^2} = {\left( {\sqrt 2 + 1} \right)^2}\\
\left( {\sqrt 2 - 1} \right)\left( {\sqrt 2 + 1} \right) = 2 - 1 = 1\\
\Rightarrow \sqrt 2 - 1 = \frac{1}{{\sqrt 2 + 1}}=(\sqrt 2 + 1)^{-1}
\end{array}\)

Do đó,

\({7 \over {16}}\ln \left( {3 + 2\sqrt 2 } \right) - 4\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) - {{25} \over 8}\ln \left( {\sqrt 2  - 1} \right)\)

\( = {7 \over {16}}\ln {\left( {\sqrt 2  + 1} \right)^2} - 4\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) - {{25} \over 8}\ln {(\sqrt 2 + 1)^{-1} }\)

\( = \frac{7}{{16}}.2\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) - 4\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) - \frac{{25}}{8}.\left( { - \ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right)} \right)\)

\( = {7 \over 8}\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) - 4\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) + {{25} \over 8}\ln \left( {\sqrt 2  + 1} \right) = 0\)

Cách trình bày khác:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.