Bài 20 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. kết quả thu được như sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. kết quả thu được như sau:

LG a

Lập bảng phân bố tần số

Lời giải chi tiết:

Ta có bảng tần số sau:

LG b

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overline x = \frac{1}{{30}}(12.2 + 13.2 + 14.1 + 15.4\\
+ 16.2 + 17.5 + 18.5 + 19.2\\
+ 20.2 + 21.2 + 22.1+23.1+25.1) = 17,37\\
{s^2} = \frac{1}{{30}}[2.{(12 - 17,37)^2} + 2.{(13 - 17,37)^2}\\
+ 1.{(14 - 17,37)^2} + 4{(15 - 17,37)^2}\\
+ ... + \\
+ 2.{(21 - 17,37)^2} + 1.{(22 - 17,37)^2}\\+1.(23-17,37)^2+1.(25-17,37)^2]
\\= 9,77\\
\Rightarrow s = 3,12
\end{array}\)

LG c

Tính số trung vị và mốt

Lời giải chi tiết:

Me = 17.

Có hai mốt là M0 = 17 và M0 = 18

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 5

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài