Bài 18 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


400 quả trứng được phân thành năm lớp căn cứ trên khối lượng (đơn vị gam) của chúng. Ta có bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Người ta phân 400 quả trứng thành năm lớp căn cứ trên khối lượng (đơn vị gam) của chúng. Ta có bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Lớp

Tần số

[27,5; 32,5)

18

[32,5; 37,5)

76

[37,5; 42,5)

200

[42,5; 47,5)

100

[47,5; 52,5)

6

 

N = 400

LG a

Tính số trung bình

Lời giải chi tiết:

Ta có bảng sau:

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

[27,5; 32,5)

30

18

[32,5; 37,5)

35

76

[37,5; 42,5)

40

200

[42,5; 47,5)

45

100

[47,5; 52,5)

50

6

 

 

N = 400

\(\begin{array}{l}
\overline x = \frac{1}{{400}}(30.18 + 36.76\\
+ 40.200 + 45.100 + 50.6) = 40
\end{array}\)

LG b

Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
{s^2} = \frac{1}{{400}}[18.{(30 - 40)^2} + 76.{(35 - 40)^2}\\
+ 200.{(40 - 40)^2} + 100{(45 - 40)^2}\\
+ 6.{(50 - 40)^2}] = 17\\
\Rightarrow s = 4,12
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí