Bài 19 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai điểm A và B thời gian đi (tính bằng phút) được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai điểm A và B thời gian đi (tính bằng phút) được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

Lớp

Tần số

[40, 44]

9

[45, 49]

15

[50, 54]

30

[55, 59]

17

[60, 64]

17

[65, 69]

12

 

N = 100

LG a

Tính thời gian trung bình mà người đó đi từ A đến B.

Lời giải chi tiết:

Ta có bảng sau:

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

[40, 44]

42

9

[45, 49]

47

15

[50, 54]

52

30

[55, 59]

57

17

[60, 64]

62

17

[65, 69]

67

12

 

 

N = 100

Thời gian trung bình mà người đó đi từ A đến B là:

\(\begin{array}{l}
\overline x = \frac{1}{{100}}(9.42 + 15.47 + 30.52\\
+ 17.57 + 17.62 + 12.67) = 54,7
\end{array}\)

LG b

Tính phương sai và độ lệc chuẩn

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{s^2} = \frac{1}{{100}}[9.{(42 - 54,7)^2} + 15.{(47 - 54,7)^2}\\
+ 30.{(52 - 54,7)^2} + 17{(57 - 54,7)^2}\\
+ 17.{(62 - 54,7)^2} + 12{(67 - 54,7)^2}]\\
= 53,71\\
\Rightarrow s = 7,33
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.