Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Hướng dẫn giải:

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

-          Năm 1870

-          2-9-1870

-          4-9-1870

-          18-3-1871

-          26-3-1871

-          Từ 20-5 đến 28-5-1871

-          Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

-          Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

-          Nhân dân Pa- ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

-          Chi –e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

-          Nhân dân Pa- ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

-          Quân chính phủ Véc – xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “ Tuần lễ đẫm máu”

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan