Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 SBT Hóa học 12


Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 13.5.

Polime (-CH2-CH(-OOCCH3)-)có tên là 

A. poli(metyl acrylat).                    

B. poli(vinyl axetat).

C. poli(metyl metacrylat).             

D. poliacrilonitrin.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(C{H_2} = CH - {\text{OOCC}}{{\text{H}}_3}\)  \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\)  \({( - C{H_2} - CH  ({\text{OO}}CC{H_3}) - )_n}\) 

vinyl axetat \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\)  poli(vinyl axetat)

=> Chọn B

Câu 13.6.

Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là

A.  (-NH - CO - NH - CH2-)n .

B. (-CH2-CH(-CN)-)n

C.(-NH - [CH2 ]6 - NH - CO - [CH2 ]4 - CO -)n

D. (-C6H5(-OH)-CH2-)n

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Poli(ure-fomanđehit) là:

(-NH - CO - NH - CH2-)n

=> Chọn A

Câu 13.7.

Sản phẩm trùng hợp propen

CH3 - CH = CH2 là

A.( -CH3-CH-CH2-)n.                       

B.(-CH2-CH2-CH2-)n.

C. (-CH3-CH = CH2-)n                     

D.(-CH2-CH(-CH3)-)n

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(nC{H_3}CH = C{H_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\) \({( - (C{H_3})CH - C{H_2} - )_n}\)

=> Chọn D

Câu 13.8.

Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin?

A. (-NH-CH2 - CH2 – CO-)n

B. (-NH2 –CH(-CH3)-CO-)n

C. (-NH - CH(CH3) – CO-) n.

D. (-NH - CH2 - CH(CH3)- CO-)n.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit tại đây

Lời giải chi tiết:

\({( - NH - (C{H_3})CH - CO - )_n}\) +\({nH_2}O\) \(\xrightarrow{{{t^0},{H^+}}}\) 

\(nN{H_2}(C{H_3})CHCOOH\)

=> Chọn C

Câu 13.9.

Có thể điều chế poli(vinyl ancol) (–CH­2 – CH(-OH) -)n bằng cách

A. trùng hợp ancol vinylic CH2 = CH - OH.

B. trùng ngưng etylen glicol CH2OH - CH2OH

c. xà phòng hoá poli(vinyl axetat) (-CH2-CH(-OOCCH3)-)n

D. dùng một trong ba cách trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài ancol tại đây

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

CH2 = CH - OH không tồn tại ancol này

CH2OH - CH2OH  trùng ngưng không tạo ra sản phẩm

\({( - C{H_2} - CH - ({\text{OO}}CC{H_3}) - )_n}\)  + \(nNaOH\) \( \to \)  \(nC{H_3}{\text{CO}}ONa\)  + 

\({( - C{H_2} - CH(OH) - )_n}\)

=> Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Đại cương về polime

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài