Lý thuyết về amino axit.

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Lý thuyết về amino axit.

Kiến thức trọng tâm

- Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

- Tên gọi: tên axit cacboxylic tương ứng + amino + số hoặc chữ cái Hi Lạp chỉ vị trí của nhóm NHtrong mạch.

- Tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực: H2N-R-COOH → H3N+-R-COO-

- Tính cất hóa học: Tính lưỡng tính axit - bazơ, phản ứng este hóa, phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit. 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan