Lý thuyết về amino axit.

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Lý thuyết về amino axit.

Kiến thức trọng tâm

- Khái niệm: Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino ( NH2 ) và nhóm cacboxyl ( COOH).

- Danh pháp: tên axit cacboxylic tương ứng + amino + số hoặc chữ cái Hi Lạp chỉ vị trí của nhóm NHtrong mạch.

- Cấu tạo phân tử: Tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực: H2N-R-COOH → H3N+-R-COO-

- Tính chất vật lý: thường là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao

- Tính cất hóa học:

+ Tính chất lưỡng tính: Các amin đều phản ứng với axit vô cơ mạnh và bazo mạnh sinh ra muối tương ứng

+ Tính lưỡng tính axit - bazơ: tùy vào số gốc NH2 và COOH trong phân tử amino axit mà khiến cho quỳ chuyển sang màu hồng ( nhiều gốc COOH hơn) hay chuyển sang màu xanh ( nhiều gốc NH2 hơn)

+ Phản ứng este hóa: Tương tự như axit cacboxylic, amino axit cũng có phản ứng với ancol (xt: H+) tạo este

+ Phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit tạo polime thuộc loại poliamit

nH2N – [CH2]5-COOH  \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)  -(NH – [CH2]5 – CO)-n + nH2O

Axit - aminocaproic                                                      policaproamit

- Ứng dụng: 

+ Là những hợp chất cơ sở kiến tạo nên các protein của cơ thể sống

+ Được dùng phổ biến trong đời sống: dùng làm gia vị thức ăn, thuốc hỗ trợ thần kinh, thuốc bổ gan,...

+ Dùng trong CN: sản xuất tơ nilon,...


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Amino axit

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com.