Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bình chọn:
4.5 trên 146 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm thổ

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm thổ ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

1. Kim loại kiềm thổ...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 118 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa học 12. Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân...

Xem lời giải

Bài 2 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho dung dịch Ca(OH)2...

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 3 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho 2,84 gam hỗn hợp ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 4 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho 2,8 gam Cao tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được...

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 6 trang 119 SGK Hóa học 12. Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat...

Xem lời giải

Bài 7 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 7 trang 119 SGK Hóa học 12. Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột...

Xem lời giải

Bài 8 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 8 trang 119 SGK Hóa học 12. Trong một cốc nước nhỏ có chứa 0,01 mol ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 9 trang 119 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng ...

Xem lời giải